Připraveni na budoucnost

Komunita systému Koha se již teď připravuje na věci, které teprve příjdou.

ElasticSearch

Komunita vývojářů Koha nyní usilovně připravuje integraci vyhledávacího nástroje ElasticSearch do systému. Koha se tak stane prvním knihovním systémem, který bude využívat tento robustní nástroj k práci se záznamy v rozhraní pro knihovníky i v OPACu. Očekává se výrazné zrychlení odezvy systému při vyhledávání, ale i rozšířené možnosti při práci s fasety. A to jak při práci s bibliografickými, tak s autoritními záznamy.
Aktuální stav vývoje můžete sledovat zde.

Linked Data

Podpora pro RDF a Linked Data jsou základním požadavkem pro budoucí formáty i sémantický web. A také je to prerekvizita pro nové formáty pro bibliografické i autoritní záznamy, které bude lépe reflektovat požadavky dnešní praxe, než například MARC21.
Více o podpoře Linked Data v Koha si můžete přečíst zde.

BIBFRAME

Jedním z možných kadidátů na budoucí formát je BIBFRAME. Vývojáři postupně připravují systém na přechod na formát jiný, než MARC21. Ať jde o úpravy ve struktuře databáze i při práci se záznamy. Ať nás v budoucnu čeká cokoli, již teď se na to Koha snaží připravovat. Nečeká, až ten čas nastane.