Katalogizace

Katalogizovat můžete dvěma způsoby: vytvořením celého nového záznamu nebo jeho stažením přes protokol Z39.50 z mnoha dostupných zdrojů. Mohou to být katalogy větších knihoven, Souborný katalog nebo Česká národní bibliografie.


Šablony

To, jak vypadá záznam a samotná tvorba záznamu definují šablony. Koha umožňuje vytvářet katalogizační šablony MARC pro různé typy dokumentů, případně použití. Můžete si tedy připravit šablonu, která nastaví jiný rozsah polí pro rychlou katalogizaci příchozí MVS, monografie, periodika nebo zvukové nahrávky. Část obsahu může být předdefinovaný. Kódovaná pole se vytváří za pomocí přehledných editorů. Samozřejmostí je možnost využívat báze autoritních záznamů. Ta je buď lokální, nebo je možné záznamy stahovat přes Z39.50/SRU. Často se opakující položky a dlouhé seznamy variant je možné definovat do tzv. ověřených hodnot, ze kterých pak v lze v šabloně vybírat z nabídek v podobě rolet.

Stažení záznamu přes Z39.50

Přes protokol Z39.50 si můžeme stahovat záznamy z databází Souborného katalogu CASLIN, katalogu Moravské zemské knihovny, souborného katalogu periodik VPK, katalogu Národní knihovny Praha, České národní bibliografie, z databáze ohlášených knih a dalších zdrojů.

Hledání pomocí Z39.50/SRU
Hledání pomocí Z39.50/SRU

Vytvoření celého záznamu

Bude doplněno

Více informací

Více informací o katalogizaci v systému Koha najdete v sekci dostupné po přihlášení. Registrace je zdarma.