On-line konvertor TAG2MRC pro výměnné soubory

Knihovny zapojené do regionálních systémů potřebují řešit příjem bibliografických záznamů z nadřízené knihovny. Záznamy knihovna obdrží většinou e-mailem nebo na přenosném médiu spolu s dodávkou dokumentů. Bohužel je často formát tohoto souboru tzv. tagový, což je nestandardizovaný řádkový formát pro zápis bibligrafických údajů. Tento je nevhodný pro výměnu mezi systémy, protože nejsou stanovena závazná pravidla pro zápis a strukturu.
Koha umí pracovat se standardními formáty, typicky ISO 2709. Pokud chceme importovat bibliografické záznamy, musíme nevhodný formát TAG konvertovat do standardního souboru s příponou MRC. Taková konverze je možná a také poměrně snadná. Pokud použijete online konvertor, který vytvořil Ing. Radek Šiman (R-Bit Technology, s. r. o.) ve spolupráci s českou komunitou Koha, zvládnete konverzi a import jen za několik minut. Máme však řešení i pro příznivce automatizace a jazyka Python z dílny TeamLibrary.

Jak s konvertorem pracovat?

Konvertor je dostupný na této stránce a vypadá takto:

Vzhled konvertoru

Do pole "Obsah TAG souboru" překopírujte (CTRL-C / CTRL-V) obsah dodaného souboru, který předtím otevřete v libovolném textovém editoru (například Poznámkový blok, nebo PSPad)

Příklad vyplnění pole

Potom doplňte hodnoty, které se mají dosadit do podpolí $f, $l a $y pole 993. Zde vycházejte z reálných hodnot, které používá váš systém Koha pro typ jednotek a lokaci.

obsah pole 993

 Dále klikněte na tlačítko "Převést". Dojde ke konverzi a můžete si vybrat dva výstupní soubory:

vysledek konverze

Většinou vás bude zajímat jen MRC soubor. Kliknutím na jeho název se otevře okno pro stahování. Po potvrzení se soubor uloží na váš počítač. Poznámka: v případě, že dostanete mix záznamů v AACR2 a RDA, vytvoří se 3 soubory (XML, RDA, AARC2). To je výhodné pro následný import.

Tento soubor potom naimportuje za pomocí volby Nástroje/Připravit MARC záznamy pro import:

Import do Koha

Po kliknutí na tlačítko "Načíst" se zobrazí další volby:

Import do Koha2

Vyplníte komentář k souboru (aby bylo později případně možné jej zpětně identifikovat) a dále zvolíte postup, jak má Koha zpracovat záznamy ve vztahu k již existujícím záznamům. Výše uvedené hodnoty jsou doporučené, ale můžete chování přizpůsobit vašemu systému. Dále klikněte na "Připravit pro import".
Pokud vše proběhne dobře, dostanete souhrn informací o výsledku importu.

Kliknutím na odkaz "Správa připravených záznamů" se dostane na další obrazovku:

Import jednotek

Zde již vidíte i záznamy. Pokud je vše správně, klikněte na "Import této dávky do katalogu" a Koha tento úkon provede. Následně již můžete importované dokumenty půjčovat vašim čtenářům.

Pokud máte zájem konverzi automatizovat, můžete využít skriptu v Pythonu, který vytvořili v TeamLibrary. Jeho výstup lze dále zpracovávat v MarcEditu.