Akvizice

Modul Koha pro Akvizice nabízí řešení, jak pro knihovnu zapisovat objednávky s dodavateli a správu rozpočtu.

Funkce modulu Akvizice

  • Měny a směnné kurzy
  • Rozpočty
  • Fondy

Měny a směnné kurzy

Tuto funkci je vhodné využít v případě, pokud knihovna přijímá objednávky z více než jedné země. Aby modul akvizice dobře spočítal součty, musí být nastaveny správné měnové kurzy.

Ukázka tabulky s nastavenou hlavní měnou a měnovými kurzy
Ukázka tabulky s nastavenou hlavní měnou a měnovými kurzy

Active je hlavní měna, kterou v knihovně používáte. Ve sloupci Active bude zaškrtnuta. Pokud hlavní měna není nastavena, budete vyzváni k výběru.

Rozpočty

Pro správný chod účetnictví se používá funkce Rozpočty. Funkce Rozpočtů:

  • Umožňuje vytvářet nové rozpočty
  • Umožňuje použít již existující rozpočty z minulých let
  • Umožňuje jednotlivé rozpočtové roky duplikovat

Fondy

Nejdříve musí být definován rozpočet, abychom mohli fond vytvořit. Fondy mají tři povinné položky:

  • Kód fondu - jedinečný identifikátor
  • Název fondu - musí být srozumitelný pro knihovníky
  • Částka - nesmí obsahovat žádné znaky, pouze čísla

Více informací

Více informací o akvizicích v systému Koha najdete v sekci dostupné po přihlášení. Registrace je zdarma.