Podpora Centrálního portálu knihoven: NCIP tooklit

Centrální portál knihoven (CPK) se má stát jednotným místem pro vstup do sítě českých knihoven. Cílem centrálního portálu knihoven je zpřístupnit veškeré služby knihoven kdykoli, odkudkoli a kdekoli. Podpora knihovních systémů při uskutečnění tohoto projektu je klíčová, proto jsme se rozhodli systém Koha připravit na budoucí spolupráci s CPK. Ke komunikaci systému s portálem se využívá protokol NCIP a NCIP Toolkit, což je nástroj, který umožňuje Discovery službám komunikovat s integrovanými systémy a přenášet tak dotazy na autentifikaci, stavy výpůjček nebo vyhledávání.

xcncip logo

XC NCIP Toolkit na to používá standardní NCIP protokol. Když je NCIP Toolkit úspěšně nainstalován spolu s kompatibilním ILS (integrovaný knihovní systém), tak ten ILS je shopný komunikovat jak s XC NCIP klienty, tak i s non-XC klienty.

NCIP Tolkit je jakási mezivrstva mezi ILS NCIP iniciátorem (Discovery služba) a ILS. Když klient pošle NCIP dotaz do Toolkitu, dotaz se zpracuje a pošle do ILS pomocí svého proprietárního rozhraní. Odpověď je pak přeložena zpátky do NCIP protokolu a vrácena klientovi. Discovery služby mohou NCIP Toolkit používat pro poskytování funkcí uživatelského rozhraní, které vyžaduje real-time interakci s ILS databazí. Komunita plánuje zahrnout připojení NCIP Toolkitu do velkého množství populárních komerčních i open source integrovaných knihovních systémů.

NCIP protokol je složen z velkého množství služeb, NCIP Toolkit používa podmožinu těchto služeb. Záměrem komunity je, aby se neustále zvyšovalo množství služeb, kterými Toolkit disponuje.

Koha byl jedním z prvních knihovních systémů, který umí s pilotní verzí CPK spolupracovat. Díky grantu z VISK 8B, který získala Městská knihovna Česká Třebová, bylo možné financovat vývoj konektoru, který umožnil propojení obou systémů.
Kompletní kód k dispozici ke stažení na oficiálním Githubu projektu.
Návod na instalaci a nastavení je k dispozici na wiki našeho repozitáře Github.

Stav projektu:

100% hotovo