OAI-PMH

Open Archive Initiative – Protocol for Metadata Harvesting

Vlastnosti

  • protokol pro sklízení dat do jednoho místa
  • definuje mechanismus pro sklízení metadatových záznamů z repozitářů
  • poskytuje jednoduchý technický prostředek poskytovatelům dat pro účely zpřístupnění svých metadat službám založeným na obecně rozšířených standardech HTTP a XML
 

Metadata určená ke sběru mohou být nabízena v jakémkoliv formátu, na kterém se dohodne určitá komunita nebo libovolná skupina poskytovatelů dat a služeb. Vazbu mezi metadaty a odpovídajícím obsahem OAI protokol nedefinuje.

Pro účely podpory sklízení metadat musí panovat shoda v těchto bodech:

  • transportní protokol – např. HTTP nebo FTP
  • metadatový formát – např. Dublin Core nebo MARC
  • základ pro zajištění kvality metadat – povinný soubor elementů, jmenné a předmětné konvence apod.
  • intelektuální vlastnictví a užívací práva – co kdo může dělat s čím

OAI – PMH umožňuje poskytovatelům služeb vyžádat si konkrétní metadatové záznamy založené na časovém údaji, příslušnosti k sadě nebo metadatovém formátu, nebo všechny záznamy. OAI může být snadno rozšířeno, protože se jedná o jednoduché řešení vybudované s využitím existujících technologií s podporou mnoha vývojových softwarových nástrojů.

OAI využije vaše knihovna ke zpřístupnění záznamů kooperativním projektů jako jsou Soubroný katalog nebo Centrální portál knihoven.

Mohlo by vás zajímat

V průběhu roku 2016 by měl být k dispozici také OAI harvester, který umožní sklízet informace ze zdrojů. Očekávámě, že to bude přínosná funkcionalita především pro automatickou aktualizaci bibliografických a autoritních záznamů.