Cirkulace

Veškerá práce v Koha je velice jednoduchá. Vyhledávat výpujčky a čtenáře lze pomocí zadání názvu, kódu, nebo načtením čarového kódu. Pro pokročilé lze využít klávesové zkratky.

Výpůjčky

Po načtení čtenáře lze v sekci výpujček vidět zejména

  •   veškeré aktuální výpůjčky čtenáře
  •   rezervace čtenáře
  •   historii výpůjček
 

Zadání výpůjčky do systému Koha je velice jednoduché. Pro vyhledání uživatele stačí zadat část jeho jména, příjmení nebo čísla průkazu a systém Vám uživatele automaticky nabídne.

Půjčování jednotky čtenáři
Půjčování jednotky čtenáři

Výpujčku lze zadat jednoduchým načtením čarového kódu jednotky.

Půjčování čtenáři
Půjčování čtenáři

Pod formulářem pro vkládání výpůček lze zobrazit veškeré výpůjčky uživatele, kde jsou k dispozici nejdůležitéjší informace jako datum půjčení jednotky, datum vrácení jednotky, název jednotky, typ jednotky, místo půjčení, signatura a další. Nechybí zde ani možnost prodloužit výpůjčku nebo vrátit jednotku. Obě akce lze vykonat hromadně pro větší množství jednotek.

Výpůjčky čtenáře
Výpůjčky čtenáře

 Vrácení

Vrácení jednotek se v Koha provádí obdobným způsobem jako půjčování.

K vrácení jednotky stačí naskenovat její čarový kód. Není třeba načítat průkazku čtenáře.

Vrácení jednotek
Vrácení jednotek

Nechybí ani další možnosti vrácení jednotek.

Možnosti vrácení
Možnosti vrácení

Tagy: cirkulace, výpůjčky, vrácení