Případové studie a akademické práce

Případové studie

The Crawford County Federated Library System

Imlementace Koha v síti amerických knihoven, které obsluhují 93 000 čtenářů. PDF, anglicky.

British Council Libraries

Případová studie z implementace z British Coucil Libraries v Indii a na Srí Lance. Prezentace v PDF, anglicky.

Mali Koha ILS pilot

Případová studie z akademické medicínské knihovny na Mali PDF, anglicky.

 

Akademické práce (obhájené)

Implementace softwaru Koha do knihovny střední školy: Případová studie pro Masarykovu střední školu zemědělskou a vyšší odbornou školu v Opavě

Martina Růžičková, (MUNI FF KISK), 2017, PDF, česky.


Studie proveditelnosti implementace open source integrovaného knihovního systému Koha v knihovnách Masarykovy univerzity

Martin Kravec, (MUNI FF KISK), 2016. PDF, česky.


Přípravná fáze implementace knihovního systému Koha v Knihovně Na Křižovatce

Alena Paulusová (MUNI FF KISK), 2015. PDF, česky.

Implementace otevřeného knihovního systému Koha v teorii a praxi

Michal Denár (MUNI FF KISK), 2015. PDF, česky.