Články o Koha

Chcete-li se o knihovním systému Koha dozvědět více, přečtěte si články na zde uvedených adresách.

Otevřený knihovní systém Koha: systém, který můžete mít
Článek, který se věnuje výpočtu nákladů na pořízení otevřeného knihovního systému Koha
Zdroj: Čtenář

Koha – knihovní systém s otevřeným zdrojovým kódem
Článek Josefa Moravce věnující se představení tohoto knihovního systému a jeho funkcí
Zdroj: Duha MZK

It Takes a Village: Koha and open source leadership
Článek popisující možnosti a výhody otevřeného knihovního systému
Zdroj: freerangelibrarian

The Koha fork and being the change you want to see
Autor článku představuje Kohu jako knihovnám a knihovníkům přínosnou změnu
Zdroj: librariansmatter

Koha: a Gift to Libraries from New Zealand
Článek popisující Kohu od samého začátku jejího vzniku
Zdroj: linuxjournal

Nejrozšířenější open source knihovní systémy a jejich použitelnost
Autor se věnuje problematice open source knihovních systémů (Koha a jiné) a jejich použitelnosti
Zdroj: Duha MZK