Síla komunity

Komunita je základem každého otevřeného řešení, určuje směřování celého projektu i jeho priority. V případě Koha je komunita složená z knihovníků, programátorů i zástupců firem, které nabízejí placenou podporu. Všem jde o jedno, aby se Koha dále rozvíjela a zlepšovala své funkcionality a umožňovala tak knihovnám poskytovat své služby efektivně.

Vývojáři

Počet vývojářů není stabilní veličinou, jejich počet se v čase mění. Do kódu Koha přispělo přes 300 vývojářů z celého světa a jádro týmu tvoří cca tři desítky z nich. Celkový počet řádků kódu přesahuje 700 000. S vývojem však jejich počet významně neroste, což je důsledek procesu čištění a optimalizací. Na aktuální verzi 3.20 pracovalo 72 vývojářů, kteří psaní kódu věnovali téměř 6 000 hodin a  přes 10 000 hodin pak věnovali testování oprav. To představuje před 2000 člověko-dní.

 

Demokratické principy

Komunita rozhoduje veřejným hlasováním na IRC o důležitých milnících ve vývoji, o managerech vydání i o klíčových funkcionalitách. Díky tomu nehrozí situace, kdy by se výsledků práce komunity zmocnila úzká zájmová skupina lidí. Každý může být aktivní podle svých možností a schopností. Pokud například objevíte nějakou chybu, můžete ji jednoduše nahlásit a až je opravena, můžete přispět otestováním. Pokud tedy nezůstáváte pasivní, můžete přispět k urychlení řešení nalezených nedostatků. 

Překlad

Každou jazykovou mutaci spravuje národní tým, který se stará o udržování a rozvoj. Opět můžete přímo ovlivnit kvalitu překladu tím, že budete upozorňovat na případné nedostatky, nebo se múžete přímo podílet na samotném překladu.