Soulad se standardy

Integrovaný knihovní systém Koha podporuje všechny důležité knihovnické a technologické standardy. Jsou to například MARC21, protokoly Z39.50 a OAI-PMH. Dlouhodobě se připravuje také na podporu Linked data a budoucí standardy jako BIBFRAME. Cílem je připravenost na spolupráci s dalšími systémy. Samozřejmostí je zdokumentované API.

Podporované standardy

 • MARC21
 • RDA
 • RDF
 • UTF-8

MARC21

MARC21 je mezinárodně uznávaný metadatový standard pro popis dokumentů v knihovních systémech. Jedná se o nejrozšířenější typ strojem čitelných informací z rodiny MARC.  Se zavedením RDA v České republice se MARC21 stal de facto jediným formátem akceptovaným v kooporativních projektech. Dá se předpokládat plošný ústup od UNIMARC, který stále používají menší knihovny.

RDF

Prvním krokem na cestě k Linked Data je podpora formátu RDF, na které se nyní intenzivně pracuje.

UTF-8

Systém kompletně využívá pro všechny texty kódování v UTF-8, které umožňuje používání různých národních znaků nebo celých abeced. Takže není problém ukládat i arabské nebo čínské znaky. Nejste omezováni.

Deklarace souladu se standardy pro projekty programu VISK3

katalogizační pravidla

RDA: je podporováno na úrovni funkcionalit modulu pro katalogizaci a definic katalogizačních šablon

rozsah záznamu

je věcí rozsahu stanoveného knihovnou, doporučujeme alepoň minimální záznam podle Caslin

bibliografický popis

International Standard Bibliographic Description (2011)

formát bibliografického záznamu

MARC 21, v přípravě další souběžné použití dalších metadatových formátů v jedné bázi

struktura záznamu

Dávkový Import a export:

 • ISO 2709
 • MARC XML

Jednotlivé záznamy lze exportovat

 • RIS
 • MODS
 • Dublin Core
 • MARC
 • MARC XML
 • BIBTEX

formát autoritního záznamu

MARC 21

RFID technologie

Koha podporuje použití libovolné identifikační technologie na úrovni rozhraní. Použité řešení pro RFID může používat libovolnou frekvenci, doporučujeme:
ISO 28560 (
13.56 MHz)
ISO 18000-6(A, B, C) (865-868 MHz)

zabezpečení

katalog knihovny i rozhraní knihovního systému se provozuje na protokolu HTTPS, při instalaci možné zvolit certifikaci Lets Encrypt, hashování hesel Bcrypt, omezování přístupu do systému na IP, omezení přístupu k API na IP, SSH přihlašování certifikátem

webový přístup ke katalogu

Z39.50 klient je již ve výchozí instalaci, OAI-PMH harvester je volitelně možný

zpřístupnění katalogu přes API

 • Z39.50 server a provider OAI-PMH jsou výcohí součástí systému
 • automatizovaný export v podporovaných formátech (ISO2709, MARC XML) je možný za pomocí nástrojů příkazové řádky,
 • systém nabízí také API, od verze 17.11 typu REST (standard OpenAPI)

autentizace

OpenID, Shibboleth, PKI klíč

grafické formáty

k záznamům lze přikládat grafické soubory v JPEG, nebo dokumenty v PDF, PDF/A

V případě, že provozujete systém formou placené podpory od externí firmy, žádejte podepsanou deklaraci souladu od této firmy.