Standardy

Integrovaný knihovní systém Koha podporuje všechny důležité standardy, jako jsou MARC21, protokoly Z39.50 a OAI-PMH. Dlouhodobě se pčipravuje také na podporu Linked data a budoucí standardy jako BIBFRAME. Cílem je připravenost na spolupráci s dalšími systémy. Samozřejmostí je zdokumentované API.

Podporované standardy

  • MARC21
  • RDA
  • RDF
  • UTF-8

MARC21

MARC21 je mezinárodně uznávaný metadatový standard pro popis dokumentů v knihovních systémech. Jedná se o nejrozšířenější typ strojem čitelných informací z rodiny MARC.  Se zavedením RDA v České republice se MARC21 stal de facto jediným formátem akceptovaným v kooporativních projektech. Dá se předpokládat plošný ústup od UNIMARC, který stále používají menší knihovny.

RDF

Prvním krokem na cestě k Linked Data je podpora formátu RDF, na které se nyní intenzivně pracuje.

UTF-8

Samozřejmostí je používání kódování UTF, které umožňuje používání různých národních znaků nebo celých abeced. Takže není problém ukládat i arabské nebo čínské znaky. Nejste omezováni.