Cíle české komunity Koha

Česká komunita Koha je neformální a dobrovolné sdružení uživatelů a podporovatelů systému. Mezi naše cíle patří například:

  • údržba a doplňování českého překladu
  • koordinace společných projektů v oblasti vývoje
  • vzdělávací, propagační a přednášková činnost v oblasti využívání open source v knihovnách
  • zachování nezávislosti vývoje systému Koha
  • vyhledávání zdrojů financování dalšího vývoje
  • dokumentační činnost
  • participace na kooperativních projektech českých i světových knihoven
  • spolupráce se vzdělávacími institucemi
  • společná vyjednávání s partnery