Služba Center

Systém Koha nabízí bohaté možnosti tvorby vlastních výstupů za pomocí SQL. Jejich rozhraní je však přizpůsobeno spíše pro systémové knihovníky a není příliš přehledné pro každodenní provoz. Česká komunita proto vyvíjí nastavbu Center, které řeší specifické požadavky našich knihoven na statistické a výstupy a komunikaci. Aby byla zajištěna snadná dostupnost pro všechny knihovny bez ohledu na způsob správy, poskytuje komunita Center formou služby (SaaS) a to zcela zdarma. Knihovny nemusí nic instalovat ani složitě nastavovat, stačí jen požádat o přístup a nastavit propojení mezi Kohou a Centrem. V případě zájmu objednávejte přístup zde.
Na rozdíl od Kohy je Centrum napsáno v Zend Frameworku 2 postaveném na PHP a to tak, že veškeré operace provádí prakticky okamžitě a rychle. Bezpečnost řešení je zajištěna šifrováním spojení (SSL) a na vysoké úrovni je i zabezpečení vzájemné komunikace mezi službou s instalací systému. Data ukládaná na straně Centra neobsahují žádné osobní údaje čtenářů, jde o anonymní statistické informace a data týkající se nastavení konkrétní instalace.

Oblasti, které Center aktuálně řeší:

 • grafické výstupy vybraných poplatků s možností tisku
 • správa SMS
 • správa "dlužníků"včetně stavu procesu, příprava dopisů včetně možnosti jejich bezpapírového odeslání (není nutné chodit na poštu)
 • generování přihlášek v PDF a jejich tisk, možnost generování na 1 klik přímo z Kohy
 • generování čtenářských karet pro tisk nebo potisk
 • statistika kulturních a vzdělávacích akcí
 • komfortní generování setů čárových kódů a jeich tisk
 • snadná konverze výměnných souborů z jiných systémů do MRC
 • Čtenáři
 • Cirkulace
 • generování Statistického výkazu Kult a Deník kniovny

Poplatky

Modul Poplatky poskyuje user friendly informace o veškerých platbách na odděleních rozdělených do kategorií. Jednotlivé kategorie lze vypsat do detailů. HTML výstup lze vyexportovat do PDF. Vybírat lze data za zvolený den, měsíc, rok, nebo jiné období. Zjištěné informace lze porovnávat interaktivním grafem.

Poplatky
Přehled poplatků na oddělení

Korespondence

SMS
Modul pro korespondenci poskyuje možnost přijímat a odesílat SMS přes SMS API. Zatím je vytvořeno napojení na SMS bránu Neogenia, která je ověřena více než ročním provozem v několika knihovnách. Odesílání zpráv je snadné i díky předvyplňování jmen, stačí zadat část jména, příjmení nebo čísla a systém vám nabídne odpovídající uživatele. Text zprávy lze vybírat z předdefinovaných šablon, čas nutný k napsání textu je tak minimální. Šablony lze libovolně upravovat. Veškeré zprávy lze filtrovat a řadit podle různých kritérií. U příchozích SMS je možné upravovat jejich stav. Je tedy na první pohled patrné, které z nich jsou zatím bez odpovědi. Každá odpovězená zpráva je opatřena jménem zaměstnance, který zprávu řešil.

SMS korespondence
SMS korespondence

Tento modul nyní spolupracuje s SMS bránou Neogenia. Rozšíření na další brány je možné, pro bližší podmínky nás kontaktujte Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Správa dlužníků a tištěná korespondence
Přímo z Centra je možné spravovat upomínky a případně připravovat dopisy dlužníkům. Volitelně je možné korespondenci odesílat tzv. hybridní poštou, tedy bez nutnosti chodit na poštu. Taková zásilka je ze systému odeslána elektronicky a Česká pošta ji vytiskne, zabalí a odešle jako klasický dopis.

Modul pro návštěvy poskytuje přehled ve formě HTML stejně jako v PDF a v grafu. Modul zjištuje:

 • Počet unikátních návštěvníků knihovny
 • Návštěvy u kterých došlo k zaplacení
 • Návštěvy u kterých došlo k registraci či prolongaci
 • Návštěvy u kterých došlo k výpůjčce
 • Návštěvy u kterých došlo k vrácení
 • Návštěvy u kterých došlo k prolongaci výpujček
 • Návštěvy u kterých došlo k rezervaci jednotek
 • Online návštěvy u kterých došlo k prolongaci jednotek
 • Online návštěvy u kterých došlo k rezervaci jednotek

Návštěvy
Přehled modulu návštěv

U každé informaci lze zobrazit její detail. Třeba u registrací a prolongací to bude jméno a příjmení, datum akce a odkaz na detail v Koha.

Návštěvy
Detail registrací a prolongací

Čtenáři

Modul pro statistiky, které se týkají čtenářů. Na implementaci pracujeme.

Cirkulace

Modul cirkulací nabízí možnost vygenerování PDF souboru se seznamem novinek na zvoleném oddělení. Generovat lze zvolené typy dokumentů. Jde o typy dokumentů, které jsou dostupné v Koha, zejména knihy, periodika, kartografické dokumenty, rukopisy, zvukové dokumenty, zvukově obrazové dokumenty, obrazové dokumenty, hudebniny, elektronické dokumenty, mikrografické dokumenty a další, které lze v Koha vytvořit.

Statistický výkaz Kult a Deník knihovny

Nejmocnějším modulem centra je jeho generátor statistických výkazů. Centrum umí generovat jak roční výkaz tak i denní výkaz, takzvaný deník a to ve forme standardizované a určené misterstvem kultury. Výstupy mohou být HTML, XLS(X), PDF.

Roční statistický výkaz
Roční statistický výkaz v HTML

Deník
Deník ve formě XLS

Stav projektu:

100% hotovo, první plánovaná fáze. Nadále bude projekt pokračovat implementací dalších funkcionalit a modulů.

Webové stránky projektu Center

Center má vlastní webovou prezentacii, kde se dozvíte další informace a můžete izdarma objednat přístup.

Tagy: statistiky, centrum, statisticke centrum