Protokoly

Knihovní systému komunikují s dalšími systémy a získávají od nich nebo jim předávají data. Bez takové spolupráce strojů není dnes již myslitelná sdílená katalogizace nebo existence souborných katalogů.

API

API je vlastně taková otevřená sběrnice systému. Díky němu lze Koha propojit s discovery systémem VuFind. Případně ho může využívat mobilní aplikace, která bude čtenářům usnadňovat správu jejich účtu.

NCIP

Protokol NCIP bude používat připravovaný Centrální portál knihoven. A Koha ho také podporuje, právě díky existenci API.

Z39.50/SRU

Koha umí stahovat i posílat záznamy přes zento dodnes používaný protokol. Umožňuje si tak vyměňovat záznamy s jinými knihovnami, převážně při katalogizaci. Využívat můžete i novější protokol SRU.

OAI-PMH

Po instalaci máte k dispozici také OAI proveder, který využijete například při spolupráci se Souborným katalogem. Díky tomuto protokolu si může Národní knihovna sklízet vaše záznamy.

Federativní přihlašování

Česká komunita intenzivně pracuje na implementaci Shibboleth, aby bylo možné využívat Koha také v knihonách, které používají více různých systémů (digitální knihovna, konto čtenáře, digitální repozitář atd.) a chtějí k přihlašování využít jediný login.